2023 – Một năm thành công của Chin-su với chiến lược phát triển thị trường toàn cầu

 2023 – Một năm thành công của Chin-su với chiến lược phát triển thị trường toàn cầu

Hoạt động mới nhất trong chiến lược “Go Global” (phát triển thị trường toàn cầu) năm 2023, Chin-su xuất khẩu sản phẩm nước mắm Chin-su Cá Cơm Biển Đông mới ra hàng loạt thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu, Nhật Bản.